Logo vos verzekeringen verkeer & vervoer huis & wonen belastingen nieuws contact

Belastingen

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op grond van een wet. Wanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie. Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.

Diverse belastingen

Er zijn natuurlijk verschillende soorten belasting zoals:
-Het kan zijn over inkomen.
-Er vindt heffing plaats over vermogen.
-Ook is er heffing van belasting over de verkoop van goederen de BTW. BTW staat voor omzetbelasting.
-En dan heb je nog bijzondere heffingen over tabak en andere zaken.
-Er is ook een belasting over auto’s de BPM.
Bpm is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
Koop je in Nederland een personenauto, motor of een bestelauto? Dan betaal je BPM.

Belastingen die geheven worden:

-inkomstenbelasting, loonbelasting en premie volksverzekeringen;
-vermogensrendementsheffing;
-dividendbelasting;
-vennootschapsbelasting;
-omzetbelasting;
-accijns- en verbruiksbelastingen;
-kansspelbelasting;
-successierecht, schenking en overgang;
-belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm);
-motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen;
-belastingen van rechtsverkeer: overdrachtsbelasting; assurantiebelasting en kapitaalsbelasting;
-milieubelastingen denk aan: grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, afvalstoffenheffing, brandstoffen-belasting en energiebelasting;
-belastingen bij invoer (douanerechten).

1 2 3 4 5 6 7 »